Đăng ký Đăng nhập

TÍCH HỢP Gạch thẻ

09:49
23/12/2018
3106

TÍCH HỢP API
Để có thông tin tích hợp với hệ thống nạp thẻ cào của doicard.vn bạn vui lòng đăng nhập vào tài khoản trên website và vào phần tích hợp API để lấy thông tin kết nối với tài khoản của bạn!

Tích hợp dịch vụ gạch thẻ (CardCharging)

Link tải:

Tài liệu tích hợp thẻ Gate: tại đây

Tài liệu tích hợp thẻ Viettel, Mobi, Vina: tại đây