Đổi thẻ cào

LƯU Ý:
► Sai mệnh giá -50% của mệnh giá nhỏ hơn  (Quý khách cần xem kỹ mệnh giá)

►Thẻ cần ghi đúng serial. Cố tình ghi sai serial sẽ không được hỗ trợ giải quyết khiếu nại!

► Hỗ trợ  Kết nối Api với các Shop game, shop dịch vụ liên hệ live chát hoặc fanpage

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối tác 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
VIP 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Thành viên 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
VIP 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Thành viên 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5%
VIP 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Thành viên 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
VIP 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Thành viên 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối tác 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
VIP 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Thành viên 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Đối tác 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
VIP 26.5% 26.5% 26.5% 26.5% 26.5% 26.5% 26.5% 26.5% 26.5% 26.5% 26.5% 26.5%
Thành viên 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Nhóm 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối tác 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5%
VIP 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5%
Thành viên 25% 25% 25% 25% 25%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ
Đối tác 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
VIP 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Thành viên 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%