Tài liệu kết nối

Tài liệu kết nối

01.10.2019 15:32

Để có thông tin tích hợp với hệ thống nạp thẻ cào, mua thẻ cào, chuyển tiền, rút tiền. Bạn vui lòng đăng nhập vào tài khoản trên website và vào phần Tích hợp API để lấy thông tin kết nối với tài khoản của bạn!

Hotline: 1900.2179