Tích hợp API

Để có thông tin tích hợp với hệ thống nạp thẻ cào của doicard.vn bạn vui lòng đăng nhập vào tài khoản trên website và vào phần tích hợp API để lấy thông tin kết nối với tài khoản của bạn!

Tích hợp dịch vụ gạch thẻ (CardCharging)

Nội dung Link tải
Hướng dẫn tích hợp code C# Tải tại đây
Hướng dẫn tích hợp code PHP Tải tại đây