Đăng ký tài khoản bằng sms

Để đăng ký thành viên mời bạn soạn tin nhắn SMS theo cú pháp:
DC DK TK gửi 8098
Trong đó:
DC Cú pháp mặc định
TK: Tên tài khoản do bạn đặt tùy ý
Ví dụ:DC DK doicard321
Sau khi gửi SMS thành công tổng đài gửi về cho bạn mật khẩu cấp 1 và mật khẩu cấp 2 - mật khẩu cấp 1 dùng để đăng nhập, mật khẩu cấp 2 dùng để giao dịch. Bạn đăng nhập website đổi mật khẩu mới
Lưu ý: Tên tài khoản ít nhất 6 ký tự trở lên, một số điện thoại chỉ đăng ký được một tài khoản
 
Để lấy lại mật khẩu mời bạn soạn tin nhắn:
DC MK gửi 8098 (Lấy lại mật khẩu cấp 1)
DC MK2 gửi 8098 (Lấy lại mật khẩu cấp 2)
(Phí tin nhắn 1.000đ/1 tin)