Chiết khấu

 

Note: Ví dụ: Thẻ MegaCard mệnh giá 100.000đ tỷ lệ 14% bạn sẽ thu về 86.000đ.

 

Note: Ví dụ: Thẻ Viettel mệnh giá 100.000đ chiết khấu 2.1% bạn sẽ bị trừ số dư 97.900đ.
 

Cảm ơn quý khách hàng!